Bildiri Son gönderim tarihi: 24 Mart 2023

Bildiri Sistemi Giriş ve Kayıt

Bildiri son gönderim tarihi Kongre Bilimsel Kurulu tarafından bildiri özeti son gönderim tarihi 24 Mart 2023 olarak belirlenmiştir.

Bildiri özetleri ve sisteme yüklenmesi Bildiri özetleri kongre web sitesi üzerinden “online” olarak, sözlü bildiri, poster bildiri, başlıkları altında gönderilecektir. Bilimsel Kurul bildirileri sözlü veya poster sunum olarak değiştirme konusunda karar verme hakkına sahiptir.

Sözlü bildiri özetleri;“amaç, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç” şeklinde yapılandırılmış özgün araştırmalar olmalıdır.

(Olgu sunumları ile ilgili bildiri özetleri sözlü bildiri kategorisinde gönderilmemelidir).

Poster bildiri özetleri; araştırma ve olgu sunumu kategorilerinde kabul edilecektir.
Hazırlanacak posterler 70 x 90 cm boyutunda hazırlanmalıdır. Yazarların unvanları ve çalıştığı kurumlar yazılmalıdır. İstenildiği takdirde bildiri ve posterlerin sunulduğunu gösteren belgeler yazarlara verilecektir.
Araştırma poster bildiri özetleri “amaç, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç” şeklinde, olgu sunumu bildiri özetleri “giriş, olgu sunumu, tartışma ve sonuç” bölümlerinden oluşacak şekilde yapılandırılmalıdır.

Bildirilerin değerlendirilmesi ve sonucun bildirilmesi Bildiri özetlerinin hakemler tarafından değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra 31 Mart 2023tarihinde elektronik posta yolu ile bildirilecektir.